İK Politikamız

 İK Politikamız

 

Ordel Elektronik, kaliteye verdiği önem ile elde ettiği gücünü yenilikçi ve nitelikli insan kaynaklarından almaktadır.
Firmamızın insan kaynakları politikası hedefi;sektöründe vizyon sahibi olmak ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve uygulamaktır.
Bu politikanın gerçekleşmesi için;
● Güvenilirlilik,
● Liderlik,
● Şeffalık,
● Müşteri odaklılık,
● Yenilikçilik,
● Verimlilik
● İşbirlikçi,
● Uzun vadeli düşünebilen bireyler ile çalışmak ve sektöründe ayrıcalıklı bir firma olmaktır.